👈 فروشگاه فایل 👉

جزوه آموزشی آنالیز عددی 2

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزوه آموزشی آنالیز عددی 2

این جزوه 122 صفحه ای ارزشمند مشتمل بر 3 فصل کلی است. فصل اول: حل سیستم های خطی شامل انواع روش ها مانند حذفی گاوس،تجزیه مثلثی،حداقل سازی و.. فصل دوم: مقادیر و بردارهای ویژه شامل بسط دترمینان،روش فادیو لوریر،روش تبدیلی ژاکوبی، روش هاوس هولدر و... و نهایتا فصل سوم: حل عددی معادلات دیفرانسیل شامل روش های تک گامی، روش های چند گامی، روش های پیشگوی اصلاحگر و...

👇محصولات تصادفی👇

معماری هند متون نظم و نثر عربی در ایران از آغاز تا سقوط بغداد پرسشنامه در مورد محصول كلزا انگلیسی محاوره ای یك نگرش تعاملی، جمعی، و فكورانه و توسعه مهارتهای مباحثه ای در كلاس درس ESL دانلود مبانی نظری مالیات و اجتناب مالیاتی